top of page

Integritetspolicy 

Genom att använda Relevancecom:s tjänster och ta del av våra nyhetsbrev, accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig 

Dagens PS Media AB (org nr: 559170-6345) är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy och för Relevancecom.

Om News 55 personuppgiftspolicy: 

I denna personuppgiftspolicy har vi samlat information som avser kunder (befintliga, tidigare och blivande kunder) samt användare av sajter, appar och tjänster, kontaktpersoner hos kundföretag, deltagare och medverkande vid event och utbildningar hos Dagens PS Media AB. 

Med personuppgifter menas varje upplysning som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Vi har en skyldighet enligt lag att behandla dessa på ett korrekt sätt. Hur vi ska göra detta regleras genom den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), EU:s dataskyddslag som trädde i kraft 2018.

Dagens PS Media AB är personuppgiftsansvarig, ett ansvar som aldrig kan överlåtas. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Den faktiska behandlingen av personuppgifter kan överlåtas. Företagets anställda är som företrädare för företaget skyldiga att enbart behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personuppgiftsansvarige, alltså företagets instruktioner samt att därmed följa denna personuppgiftspolicy. När extern part hanterar personuppgifter för företagets räkning är de personuppgiftsbiträde vilket regleras via avtal där de garanterar att personuppgifter behandlas enligt GDPR och denna personuppgiftspolicy.

Särskilt om redaktionellt innehåll 

Redaktionellt innehåll som artiklar, bilder och tv-inslag samt behandling av personuppgifter som utförs i redaktionellt syfte regleras av den svenska tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen (TF/YGL) och omfattas inte av denna policy. Även personuppgiftsbehandling som görs i samband med administrationen av en annons på en grundlagsskyddad sajt regleras uteslutande av den svenska tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen (TF/YGL).

Frågor och synpunkter om innehållet hänvisas till ansvarig utgivare.

Därför använder vi personuppgifter 

Dagens PS Media AB samlar in och använder stora mängder uppgifter för att alltid kunna erbjuda våra användare de bästa digitala tjänsterna. I allmänhet använder vi uppgifter för att anpassa innehåll genom att föreslå artiklar baserat på tidigare läshistorik och för att visa relevanta nyheter, leverera och mäta annonser, analysera beteende för att förbättra våra produkter och föra statistik. 

Personuppgifter vi samlar in

De uppgifter vi samlar in varierar beroende på vilken tjänst du använder, samt vilka integritetsinställningar du har gjort på din dator eller mobil, och funktioner du använder i tjänsterna. Sammanfattningsvis behandlar vi huvudsakligen följande typer av personuppgifter: 


Namn och kontaktuppgifter: För- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransadress, faktureringsadress och andra eventuella kontaktuppgifter.

Personnummer.

Betalningsuppgifter: Exempelvis kreditkortsnummer, associerad säkerhetskod eller bankkontonummer och liknande betalningsuppgifter.

Köpuppgifter: Information om köp och erbjudanden du utnyttjar, summa, tid för köp.

Enhetsdata: Data om din enhet, som om du surfar på en mobil eller dator och vilken browser du använder. Detta kan även innefatta information om IP-adress, cookie-ID och andra online-identifierare, inställningar och programvarukonfigurationer som du använder.

Loggdata: Data om hur du loggar in och ut i tjänster som interagerar med våra system. Information om produkten du loggade in på, datum och tid, IP-adress samt eventuella felmeddelanden.

Användningsdata: Information om hur du använder våra digitala tjänster, funktioner som du använder, hur du navigerar på våra sajter, vilka artiklar du läser och vilka poddar du lyssnar på, vilka annonser du klickat på i våra nyhetsbrev, vilka delar av våra sajter du besöker inklusive våra sidor på sociala medier. 

Korrespondens: Information från meddelanden du skickar till oss, som feedback, recensioner, frågor och information kring kundtjänst. 

Specialkost/allergi: Information kring specialkost du vill ha eller är allergisk mot i samband med deltagande vid ett event eller utbildning.

Geodata: Statistik kring området där du bor.

Demografiska uppgifter: Information kring sådant som ålder, kön, inkomst, förmögenhet, fordonsinnehav för statistiska syften. 

Yrkesrelaterad information: Titel/roll, företag och specialisering/bransch kan behandlas om vi har en relation till dig i din yrkesroll. 

Partipolitisk tillhörighet: Vid en relation till dig i din offentliga, politiska roll kan information som visar partitillhörighet behandlas.


Så samlar vi in personuppgifter 

Från dig: Vi får sådana personuppgifter du uppger själv, som när du registrerar dig för ett nyhetsbrev, köper en produkt i en webbshop eller kontaktar oss för support. Vi kan också samla in uppgifter från dig via formulär på sociala medier som Facebook, i samband med att du till exempel anmäler dig för en gratis prenumeration.

 

Genom användning av tjänst: Vi får personuppgifter genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster och produkter, som användning av teknik som cookies på vår sajt och genom information som vi får tillgång till via den enhet (exempelvis mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra tjänster, som IP-adress, och språkinställningar. I vissa fall kan vi genom särskild mätteknik knyta data vi samlar in om dig via olika enheter du använder när du besöker våra tjänster i syfte att uppnå relevans i anpassat innehåll och annonser på vår sajt.

 

Genom din arbetsgivare: Uppgifter kan lämnas av din arbetsgivare om arbetsgivaren registrerar dig hos oss eller har en kundrelation med oss.

Genom partners: Partners som vi samarbetar med för att erbjuda våra tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet.

Offentliga uppgifter från databaser: Öppna myndighetsdatabaser eller andra öppna datakällor, såsom SPAR (Statens Personadressregister), information om bilinnehav från Transportstyrelsen, demografiska data för bostadsområden från Statistika Centralbyrån. 

Betaltjänstleverantörer: Vid användning av en tjänst som kräver betalning samlar vi in namn, personnummer, adressuppgifter och betalsätt från betalningsleverantören för att bekräfta din identitet och adressuppgifter.

 

Andra leverantörer: Leverantörer som fastställer geografiska positioner baserat på IP-adress. Företag som levererar listor med kontaktuppgifter till företag och yrkespersoner. 

Sociala nätverk: Om du valt att identifiera dig via Facebook eller Linkedin kan vi samla in uppgifter från din offentliga Facebook- eller Linkedinprofil.

Så använder vi personuppgifter – ändamål och laglig grund

Personuppgifter används endast för det ändamål som de samlats in, med stöd av den lagliga grund som anges nedan. 

Cookies och lagring i webbläsare: För att kunna leverera våra tjänster och produkter använder vi oss av cookies, som är en liten textfil som lagras i din webbläsare och sparar information när du besöker olika webbplatser. Om du godkänner hantering av cookies kan du när som helst återta ditt samtycke genom vår så kallade Consent Management Platform (CMP) som du når då du först går in på sajten samt i menyn längst ned på sidan. I samband med annonsering kan viss enhets- och användningsdata samlas in av annonsörer och andra samarbetspartners via cookies på vår sajt, våra annonspartners behandlar data med eget personuppgiftsansvar, och de behöver inhämta samtycke för behandlingen via sajtens samtyckesplattform. Vi samarbetar enbart med annonsköpare och leverantörer kring användning av tredjepartscookies som är medlemmar i den ledande branschorganisationen IAB som definierar standarder och guidelines för den digitala marknadsföringsbranschen.

Typ av personuppgifter: Enhetsdata, loggdata, användningsdata, geodata. 

Rättslig grund: Samtycke.

Leverera våra tjänster och produkter: Vi behandlar personuppgifter om dig eller det företag du representerar för att leverera tjänster och produkter som du/företaget har beställt eller begärt.

Typ av personuppgifter: Kontaktuppgifter som namn och adress.

Laglig grund: Intresseavvägning.

Skicka nyhetsbrev: Vi behandlar personuppgifter för att leverera nyhetsbrev som du registrerat dig på. Du kan när som helst återta ditt samtycke till att få våra nyhetsbrev. 

Typ av personuppgifter: Kontaktuppgifter (e-post). 

Laglig grund: Samtycke.

Betalning och fakturering: För att kunna genomföra betalningar, administrera och skicka fakturor samt att vid behov verifiera din identitet använder vi personuppgifter.  

Typ av kontaktuppgifter: Namn och kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, personnummer vid fakturabetalning/autogiro.

Laglig grund: Avtal.

Kommunikation angående din tjänst: Vi kan behöva kontakta dig per e-post, telefon, sms eller på andra sätt för att ge dig information som är relevant för ditt köp eller nyttjande av våra tjänster.

Typ av kontaktuppgifter: Namn och kontaktuppgifter.

Laglig grund: Den lagliga grunden är rättslig förpliktelse i det fall att vi är skyldiga att förmedla information, eller på annat sätt kontakta dig/er. Avtalsenlig kommunikation har sin lagliga grund i avtalet. Den lagliga grunden till övrig kommunikation, som kan ske om sådant som vi tror kan vara till nytta för dig/er vid användning av våra tjänster, är intresseavvägning.

Kundsupport: Vi behandlar personuppgifter för att erbjuda kundsupport och för att hantera reklamationer avseende köp eller prenumeration, event, utbildning eller annan tjänst eller produkt, eller om du kontaktar oss, vårt dataskyddsteam eller dataskyddsombud.

Typ av kontaktuppgifter: Namn och kontaktuppgifter, korrespondens.

Laglig grund: Intresseavvägning.

Kund- och marknadsundersökningar: Vi behandlar personuppgifter om vi exempelvis skickar ut kundundersökningar via e-post och ber dig att utvärdera exempelvis en tjänst som du använt. Vi kan också skicka en fråga om du vill vara med i en av våra paneler. Inför event kan vi kontakta dig som yrkesperson för att göra research om intressanta ämnen och trender.

Typ av kontaktuppgifter: Namn och kontaktuppgifter, korrespondens, yrkesrelaterad information om vi har kontakt med dig som yrkesperson.

Laglig grund: Intresseavvägning. 

Administration av tävlingar och omröstningar: Om du deltar i en tävling eller omröstning, behandlar vi dina personuppgifter för att administrera ditt deltagande, samla in svar samt utse och kommunicera vinnare. 

 

Typ av personuppgifter: Namn och kontaktuppgifter, korrespondens.

 

Laglig grund: Intresseavvägning.

Analys och produktutveckling: Uppgifter används för att analysera och förbättra våra befintliga tjänster och produkter, göra användarupplevelsen bättre, förbättra säkerhetsfunktioner, samt analysera användarbeteende (som artiklar som lästs, podcasts som lyssnats på, videoklipp som tittats på, vad som klickats på och sökfrågor). Vi använder också analysverktyg för att samla in data på hur användarna beter sig på vår sajt, för att kunna analysera och dra slutsatser, som exempelvis vilka sidor som är mest besökta, vilken väg besökare tar genom sajten och hur användarna lämnar sajten. Analys kan också ge insikt i besöksfrekvens och längd på besök, inklusive vilka sidor som besöks under längst tid. Vi kan också ställa frågor till våra användare, kunder och besökare för att utvärdera våra tjänster och produkter, vilket kan ligga till grund för produktförbättringar. 

Typ av personuppgifter: Enhetsdata, användningsdata, kundprofildata, yrkesrelaterad information (om vi har en relation till dig i din yrkesroll), köphistorik. 

Laglig grund: Intresseavvägning.

Direktmarknadsföring och profilering för direktmarknadsföring: Vi använder olika kanaler för marknadsföring som post, telefon, e-post, SMS och andra digitala kanaler. Vår marknadsföring kan avse våra egna och andra bolags produkter och tjänster och kan anpassas baserat på hur du har använt våra tjänster, såsom läs- och köphistorik samt ålder, kön och demografiska data. Om du har en relation till oss i egenskap av yrkesperson kan profilering även göras baserat på titel och företag. Vi kan rikta marknadsföring till en viss målgrupp som exempelvis “män i åldern 49-59 som läst mycket om aktier”. Profilering kan ske med maskininlärning och AI för att exempelvis ta fram vilka produkter som en läsare kommer att vara mest intresserad av baserat på vad läsaren tidigare har tagit del av på våra sajter. Om vi kontaktar dig per telefon för att marknadsföra våra tjänster eller produkter kan de delar av samtalet där överenskommelsen skapas spelas in för att använda som avtalsunderlag. 

 

Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring och telefonförsäljning inklusive profilering för dessa ändamål, vilket du kan läsa mer om under avsnittet “dina rättigheter”. Du kan också begränsa våra möjligheter att samla in viss enhets- och användningsdata som kan användas för att anpassa våra erbjudanden till dig genom att stänga av cookies i vårt integritetscenter som nås genom den blå rutan nere i höger hörn på vår sajt. 

Typ av personuppgifter: Kontaktuppgifter som post, telefon, e-post, SMS och andra digitala kanaler, läs och köphistorik, ålder, kön och demografiska data, yrkesrelaterad information.

Laglig grund: Intresseavvägning.

 

Visa, mäta och anpassa annonser: Vissa uppgifter behandlas för att kunna visa och mäta annonser, samt för att kunna anpassa dessa annonser på vår sajt och andra plattformar för att göra målgruppsanpassad annonsering baserad på hur du har använt våra tjänster, läs- och köphistorik samt ålder, kön, geografisk plats och demografiska data, yrkesrelaterad information. Du kan också få anpassad annonsering genom att vi matching av e-postadresser med våra annonsörers kundregisters e-postadresser och på så sätt kan vi inkludera dig i en viss målgrupp. Merparten av denna behandling görs med hjälp av cookies och liknande tekniker som kan stängas av i vårt integritetscenter. 

Typ av personuppgifter: Enhetsdata, användningsdata, köphistorik, kundprofildata, kontaktuppgifter (e-postadress), yrkesrelaterad information. 

Laglig grund: Intresseavvägning.

Säkerhet: För att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet, för att upptäcka och för att upptäcka och för att förhindra bedrägerier, för att kunna göra felsökningar och för att kunna motverka och utreda IT-attacker och andra säkerhetshot.

Typ av personuppgifter: Loggdata. I vissa fall kan kontaktuppgifter som namn, e-post och personnummer användas för att exempelvis förhindra dubbelutnyttjande av erbjudanden.

Laglig grund: Intresseavvägning.

Tvister och verkställande av avtal: Vi kan behöva använda uppgifter för att lösa tvister och verkställa våra avtal. 

Typ av personuppgifter: Beror på situation, men sådant som kontaktuppgifter, personnummer, köp- och betalningshistorik kan komma att användas. 

Laglig grund: Avtal, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse, beroende på situation.

Regelefterlevnad: Vi använder uppgifter för att efterleva lagstiftning som bokföringslagen och regler i GDPR. Vi kan också behöva behandla personuppgifter för att efterleva andra lagkrav, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut.

Typ av personuppgifter: Uppgifter om ditt köp, fakturauppgifter som namn, adress, uppgift om köpt vara och pris för bokföringslagen, namn, adress och personnummer för att stämma av mot spärregister och kopior av kontaktuppgifter i vår spärrlista för marknadsföring för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden, personuppgifter som vi har registrerat om dig och som vi har en skyldighet att lämna ut/radera enligt skyldigheter i GDPR.  

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Då delar vi personuppgifter 

Vi anlitar olika leverantörer som utför tjänster för vår räkning som exempelvis leverantörer av kundhanterings- och ärendehanteringssystem, analysverktyg, system för kommunikation via bland annat e-post och chatt, kundservicesupport, marknadsföring och trafikmätning, nyhetsbrev, skydd, support och utveckling av våra system och tjänster. Dessa leverantörer kan behöva behandla personuppgifter för att kunna utföra sina tjänster. Våra leverantörer är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal och har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål. Vid ett event kan dina personuppgifter i vissa fall delas med våra samarbetspartners (som medarrangörer, sponsorer), dessa behandlar då dina uppgifter med eget personuppgiftsansvar.

Vi delar den betalningsinformation som du lämnar för att genomföra ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och andra risker.

När du använder våra tjänster kan du välja att dela artiklar via sociala medier och då kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar. För mer information hänvisas till det berörda sociala mediets personuppgiftspolicy. 

I samband med annonsering kan viss enhets- och användningsdata samlas in av annonsörer och andra samarbetspartners via cookies på vår sajt, våra annonspartners behandlar data med eget personuppgiftsansvar, och de behöver inhämta samtycke för behandlingen via sajtens samtyckesplattform. Vi samarbetar enbart med annonsköpare och leverantörer kring användning av tredjepartscookies som är medlemmar i den ledande branschorganisationen IAB som definierar standarder och guidelines för den digitala marknadsföringsbranschen.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som en del av en affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Vi kan lämna ut uppgifter för att följa lagen eller en rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter. Vi kan lämna ut uppgifter för att skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, för att hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, för att att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk, för att skydda rättigheter eller egendom som tillhör oss och verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna. Om det är nödvändigt kan vi överlåta ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

Säkerhet för personuppgifter

Vi använder olika säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord), skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. Vi ställer krav på våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner. Vi använder huvudsakligen anonym data eller pseudonymiserad data (data som inte kan hänföras till en viss individ utan att komplettera med andra uppgifter) vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften.

Så länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy. Så länge du har en aktiv tjänst hos oss sparar vi dina uppgifter. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys använder vi i största möjliga utsträckning anonym data som inte kan knytas till en individ.

Vi sparar dina uppgifter i 24 månader efter avslutad prenumeration/tjänst eller att du har gjort ett köp av en vara. Vi sparar information om dina köp/transaktioner i 7 år för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det.

Dina rättigheter kring personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning GDPR har du som kund eller medlem vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar.

Tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter och hur de behandlas. 

Rättelse, radering eller begränsning: Du har rätt till rättelse av uppgifter som du anser är felaktiga. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Dock gäller det inte om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga att behålla, exempelvis om lagen kräver att vi lagrar uppgifterna eller om uppgifterna behövs för att fullgöra ett avtal vi har med dig. Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid då vi utreder om eventuella felaktigheter.

Återkalla samtycke: Om du lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. 

Invändning avseende intresseavvägning: När behandling sker med stöd av så kallad intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

Invändning mot direktmarknadsföring: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål till IMY: Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.

Kontakta oss

För hjälp och frågor om dina rättigheter eller hur vi behandlar personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsteam på dataskydd@dagensps.se

Dataskyddsombudet har till uppgift att ge vår organisation råd om dataskydd och att övervaka efterlevnaden av GDPR och övrig dataskyddslagstiftning. Om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud är du välkommen att skicka ett mejl till dpo@dagensps.se.

Ändringar

Vi uppdaterar vår personuppgiftspolicy vid behov rörande ändringar i våra tjänster eller om vi bedömer att vi kan förtydliga och förbättra informationen. Vid uppdatering ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn.

Senaste uppdatering: 12 april 2024

bottom of page