top of page

styrelse

Max Donatello (f. 1989)

Styrelseordförande

Max har mångårig erfarenhet som entreprenör och bolagsbyggare i ett flertal branscher. Han var delaktig i uppköpet och ombyggnationen av DagensPS som skedde 2020. Idag är han verkställande partner på EB Invest och överser ett portföljinnehav om 27 bolag, därav 15 är bolag som Max och/eller EB Invest varit med och startat som medgrundare tillika grundande investerare. Han är idag verksam i ett tiotal styrelser och ordförande i fyra. 

Max är inte oberoende i förhållande till större ägare då han representerar totalt 4 482 697 av aktierna i Relevance via Edvard Berglund Holding AB (EB Invest) vilket äger 1 093 561 aktier och True Geist Holding AB vilket äger 3 389 136 aktier.

Therese bohlin (F.1978)

Styrelseledamot

Therese Bohlin har över 20 års erfarenhet av media- och kommunikationsbranschen, senast som VD för konsultorganisationen Prime & United Minds. Hon har bred erfarenhet av styrelse- och ledningsarbete och har varit rådgivare till flera av Sveriges största bolag. Therese är idag styrelseordförande för Mitt Liv AB, styrelseledamot i Medieakademin, Friluftsfrämjandet, Sustainable Action Foundation samt del av Advisory Board för Sting Innovation & Growth.

 

Therese är oberoende i förhållande till större ägare samt gentemot bolaget och äger via eget bolag 36 750 stycken aktier i Relevance.

Johan Rikner (f.1978)

Styrelseledamot

Johan Rikner har över 20 års erfarenhet inom media, journalistik och marknadsföring. Han är grundare och tidigare VD för contentbyrån Nyheter365 samt för den digitala publicisten Newsner. Johan har innehaft ledande positioner inom spelbranschen för företag som Betway, Bwin och Leovegas, där han bland annat har varit nordenchef och global digital marknadschef. Johan har också en fil.kand. i medie- och kommunikation samt en fil.kand. i företagsekonomi. För närvarande fungerar han som rådgivare på Leovegas.

 

Johan är oberoende i förhållande till större ägare samt gentemot bolaget och äger via det egna bolaget Leadner AB 695 903 stycken aktier i Relevance.

Oskar Sardi (f.1970)

Styrelseledamot

Oskar har lång erfarenhet av styrelse- och företagsledningsarbete i både börsnoterade och privatägda företag med fokus på affärsutveckling, M&A och stark organisk tillväxt. Oskar är idag Styrelseordförande i Netric Sales AB och Madington AB inom den noterade koncernen VO2 Cap Holding AB (publ). Oskar har arbetat i mediebranschen sedan 1997, startat och drivit upp 12 bolag i branschen och varit aktiv VD i ett antal av dessa. 

Oskar har med sin långvariga karriär i mediebranschen ett brett nätverk i branschen vi verkar i.

 

Oskar är oberoende i förhållande till större ägare samt gentemot bolaget och äger privat 173 976 stycken aktier i Relevance.

Tobias Fagerlund (f. 1971) 

Styrelseledamot

Tobias är jur. kand. och verkar huvudsakligen i egen rörelse som investerare, rådgivare och styrelseledamot i ett tiotal bolag i olika branscher. Han har många års erfarenhet som VD och styrelseledamot i börsnoterade företag inom media, marknadsföring och gaming. Hans fokus är börs- och bolagsjuridik och kapitalanskaffning, därtill har han lång erfarenhet av media och marknadskommunikation i reglerade finansmiljöer. 

Tobias är oberoende i förhållande till större ägare samt gentemot bolaget och äger privat och via det egna bolaget Invika AB 815 195 stycken aktier i Relevance.

bottom of page