top of page

finansiell information

Vi strävar efter att ge en tydlig beskrivning av våra verksamheter och framsteg. För ytterligare information, är du välkommen att kontakta oss.

Image by Anders Jildén

finansiell kalender

4 juni 2024

årsstämma

15 augusti 2024

delårsrapport avseende andra kvartalet

14 november 2024

delårsrapport avseende tredje kvartalet

13 februari 2025

delårsrapport avseende fjärde kvartalet

aktieägare

Största aktieägare

True Geist Holding AB

Brand Documentary Europe AB

Finnmo Invest AB

Thomas Lundin (via bolag)

Invika AB

Fredrik Lundberg (privat och via bolag)

Totalt

Antal aktier

3 389 136

3 172 232

2 784 253

1 286 654

1 275 310

1 151 313

22 594 242

Innehav

15,00%

14,04%

12,32%

6,69%

5,64%

5,09%

100,00 %

Övriga aktieägare

9 535 344

42,20%

Pressmeddelanden

kontakt Pressmaterial

Fredrik Lundberg

VD & Grundare
fredrik.lundberg@relevancecom.se

bottom of page