top of page

Vår
historia

Get to Know Us

Sammanslagningen av Dagens PS och News 55 är ett naturligt steg i vår utveckling och ett svar på det snabbt föränderliga medielandskapet. Genom att kombinera våra respektive styrkor och expertis strävar vi efter att erbjuda våra läsare en ännu mer omfattande och aktuell nyhetsbevakning.

philip-myrtorp-HHtWM-4ftBE-unsplash.jpg

Vår
historia

Dagens PS grundades 2004 och är idag Sveriges näst största mediekanal inom
ekonomi och näringsliv. News55 grundades 2015 och är Sveriges ledande

nyhetsförmedlare till målgruppen +55 år.

Sammanslagningen mellan Dagens PS och News55 ger oss gemensamt en starkare position i ett föränderligt medielandskap och förbättrar vårt värdeerbjudande för både kunder och läsare.

Om oss

Vårt uppdrag

Genom vårt samlade utbud av nisch-media och ett datadrivet arbetssätt i framkant, levererar vi ett urval av kvalitativa och relevanta nyheter och kringliggande tjänster för en diversifierad målgrupp. Med stöd av Relevance Communications räckvidd och ekosystem skapar vi nya produkter och växer genom ökad räckvidd, förädling av tjänster, partnerskap och förvärv. 

Vårt team

Vi är en agil organisation som gör oss snabbfotade att möta omvärldens ständiga förändringar.Vårt team består av erfarna redaktörer och experter inom olika områden. Tillsammans besitter vi en hög teknisk kompetens med en datadriven arbetsmetodik i framkant.

Våra värderingar

Transparens, integritet och relevans är grundläggande för vårt arbete. Vi tror på att främja en informerad och engagerad gemenskap genom att erbjuda relevant och tillförlitlig information.

bottom of page